Απωθητικά για Μυρμήγκια

Bayer Maxforce Quantum 4gr

Bayer Maxforce Quantum 4gr

<p>Ετοιμόχρηστο δόλωμα, σε μορφή gel, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την καταπολέμηση των μυρμηγκιών από επαγγελματίες και ερασιτέχνες χρήστες. Η εφαρμογή γίνεται με τοποθέτηση κηλίδων πάνω ή κοντά στα περάσματα των μυρμηγκιών. </p> <p><strong>Μορφή Σκευάσματος :</strong> Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB) σε μορφή gel.</p> <p><strong>Δραστική Ουσία :</strong> Imidacloprid 0,03% β/β</p> <p><strong>Στόχοι : </strong>Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των περισσοτέρων ειδών μυρμηγκιών που απαντώνται στην Ευρώπη (Lasius niger, Monomorium pharaonis, Tapinoma melanocephalum και Linepithema humile).</p> <p><strong>Πεδίο Εφαρμογής : </strong>Οικιακοί χώροι, περιοχές χειρισμού τροφίμων, δημόσια κτίρια, εξωτερικοί χώροι.</p> <p><strong>Τρόπος εφαρμογής</strong></p> <p>Το Maxforce Quantum είναι έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή σιροπιού, για τον έλεγχο των μυρμηγκιών από επαγγελματίες και ερασιτέχνες χρήστες. Η εφαρμογή γίνεται με τοποθέτηση κηλίδων ή ετοιμόχρηστων δολωματικών παγίδων, πάνω ή κοντά στα περάσματα των μυρμηγκιών. Ελέγξτε την περιοχή για την ύπαρξη μυρμηγκιών.</p> <p><strong>Δόση εφαρμογής: </strong></p> <p>Σε εσωτερικούς χώρους</p> <p>Μυρμήγκια (Lasius niger): μία κηλίδα των 0,2 γρ για κάθε 1 μέτρο ίχνους μυρμηγκιών. </p> <p>Μυρμήγκια (Monomorium pharaonis, Tapinoma melanocephalum): μία κηλίδα των 0,2 γρ/τμ</p> <p>Αν χρησιμοποιούνται δολωματικές παγίδες, να χρησιμοποιείται 1 παγίδα με 2 γρ. προϊόντος ανά ίχνος, κοντά στο ίχνος των μυρμηγκιών.</p> <p>Σε εξωτερικούς χώρους</p> <p>Μυρμήγκια (Lasius niger και λοιπά είδη): Για εφαρμογή στη φωλιά: 2 γρ Maxforce Quantum απευθείας στην είσοδο της φωλιάς. Για εφαρμογή στο ίχνος των μυρμηγκιών: μία κηλίδα των 0,2 γρ. για κάθε 1 μέτρο ίχνους με μέγιστη δόση 2 γρ. ανά φωλιά. </p> <p>Αν χρησιμοποιούνται δολωματικές παγίδες, να χρησιμοποιείται 1 παγίδα με 2 γρ. προϊόντος ανά ίχνος, κοντά στο ίχνος και στην είσοδο της φωλιάς.</p> <p>Ο πληθυσμός των μυρμηγκιών θα μειωθεί 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του MaxForce Quantum. Οι περισσότερες φωλιές εξοντώνονται εντός 14 ημερών. Εάν ο πληθυσμός των μυρμηγκιών είναι μεγάλος ή παρατηρηθεί νέα εισβολή από μυρμήγκια, η πλήρης καταπολέμηση μπορεί να διαρκέσει έως 2 μήνες. Συνιστάται ανανέωση του προϊόντος στις θέσεις δολώσεως μετά από 2-4 εβδομάδες, σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών μυρμηγκιών και κατανάλωσης των δολωμάτων. Οι θέσεις δολώσεως παραμένουν ενεργές για τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Δεν παρατηρείται νέα εισβολή μυρμηγκιών σε θέσεις που υπάρχουν κηλίδες δολώσεως.</p> <p><strong>Παρατηρήσεις: </strong></p> <p>Οι θέσεις δολώσεως ελέγχονται περιοδικά και ανανεώνεται η ποσότητα δολώματος, αν αυτό έχει καταναλωθεί, λόγω διαδοχικών επισκέψεων των μυρμηγκιών. Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε σημεία από τα οποία μπορεί να απομακρυνθεί μετά από καθαρισμό (πχ σφουγγάρισμα) καθώς και σε περιοχές που είναι σκονισμένες, υγρές ή λιπαρές. Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε σημεία που ψεκάστηκαν πρόσφατα με εντομοκτόνα και μην ψεκάζετε εντομοκτόνα πάνω στο προϊόν διότι μειώνεται η δράση του. Οι παγίδες δολώσεως να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση σε περιοχές όπου τα μυρμήγκια αναζητούν τροφή και είναι προστατευμένες από το άμεσο ηλιακό φως και τη βροχή. Εφαρμόστε σε ακάλυπτους χώρους εάν δεν αναμένεται βροχή εντός 24 ωρών. Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που βρέξει εντός 24 ωρών.</p>
€12.00

€10.80

10% Off  
Dobol Gel Pro 15g (καταπολέμηση όλων των ειδών των μυρμηγκιών

Dobol Gel Pro 15g (καταπολέμηση όλων των ειδών των μυρμηγκιών

<p>DOBOL ANT FLASK.<br /> Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο σκεύασμα σε μορφή gel για την καταπολέμηση όλων των ειδών των μυρμηγκιών.<br /> Εξαιρετική προσέλκυση και ευκολία στην εφαρμογή.</p> <p><strong>Αρ. Έγκρισης: ΤΠ18-0280  </strong></p> <p><u><strong>Συσκευασία:</strong></u><br /> Φλασκί περιεκτικότητας 15gr</p>

€29.76

 
Effectivapro Imidasect Ants 10gr

Effectivapro Imidasect Ants 10gr

<p><strong>Imidasect Ants 10gr</strong><br /> Αριθμός έγκρισης υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης: ΤΠ18- 0271</p> <p><strong>Μορφή:</strong></p> <p>Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel Bait).<br /> Εγγυημένη σύνθεση:</p> <p>Imidacloprid 0,0098 % β/β<br /> Βοηθητικές ουσίες 99,99 % β/β<br /> Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 98%<br /> Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης):</p> <p>Monomorium pharaonis – Τροπικά μυρμήγκια – Μυρμήγκια του φαραώ) – Αυγά, προνύμφες, νύμφες, ακμαία<br /> Linepithema humile – Τροπικά μυρμήγκια – Αργεντίνικα μυρμήγκια – Αυγά, προνύμφες, νύμφες, ακμαία<br /> Πεδίο εφαρμογής:</p> <p>Εσωτερικοί χώροι<br /> Εξωτερικοί χώροι με εφαρμογή γύρω από κτίρια στα πιθανά σημεία από τα οποία μπορεί να εισέλθουν μυρμήγκια<br /> Μέθοδος/οι εφαρμογής</p> <p>Εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης γέλης από σύριγγα. Εφαρμογή ετοιμόχρηστων δολωματικών δίσκων<br /> Δόση και συχνότητα εφαρμογής:</p> <p>0,2 - 0,4 γρ. / τ.μ. 0,2 γρ. / μέτρο (εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης-εσωτερικοί χώροι)<br /> 0,2 γρ. / είσοδο φωλιάς ή στη γραμμή αναζήτησης τροφής, 0,2 γρ. / μέτρο περιμετρικά των κτιρίων (εφαρμογή σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης-εξωτερικοί χώροι)<br /> Μεγ. 0.35 γρ. / τ.μ. (ετοιμόχρηστος δολωματικός δίσκος- εσωτερικοί χώροι)<br /> Mεγ. 0,23 γρ. / μέτρο περιμετρικά των κτιρίων (ετοιμόχρηστος δολωματικός δίσκος-εξωτερικοί χώροι)<br /> Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχόμενα για 2-3 μήνες χωρίς αντικατάσταση των ετοιμόχρηστων δολωματικών δίσκων ή των δολωμάτων που δεν έχουν καταναλωθεί.<br /> Έως 12 εφαρμογές ετησίως.<br /> Μέγεθος συσκευασίας:</p> <p>Σύριγγα(φυσίγγιο) 10γρ.</p>

€13.00

 
Redy 500ml

Redy 500ml

<p>Redy 500ml<br /> Αριθμός έγκρισης υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης: 12402</p> <p>Μορφή:</p> <p>Υγρό ετοιμόχρηστο εναιώρημα σε νερό (SE)<br /> Εγγυημένη σύνθεση:</p> <p>deltamethrin 0,027 % β/β + pyrethrins I+II 0,120% β/β<br /> Βοηθητικές ουσίες: 99,492 β/β<br /> Καθαρότητα technicals από τα οποία παρασκευάζεται: deltamethrin 98% min, pyrethrins I+II 25% min<br /> Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης):</p> <p>Blattella germanica (Γερμανική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία<br /> Blatta orientalis (Aνατολική κατσαρίδα) – Νύμφες, ακμαία<br /> Πεδίο εφαρμογής:</p> <p>Εσωτερικοί χώροι σε επιλεγμένα σημεία δόλωσης<br /> Μέθοδος/οι εφαρμογής</p> <p>Καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων: μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι, κατσαρίδες, μυρμήγκια, ακάρεων της σκόνης των σπιτιών, ψαράκια, ψύλλους, σκόρους, μυριάποδα, αράχνες και ψαλίδες<br /> Φάσμα δράσης, οδηγίες χρήσης και τρόπος εφαρμογής:</p> <p>ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ</p> <p>Το προϊόν χρησιμοποιείται στη δόση των 5γρ./m². Ψεκάστε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα από μικρή απόσταση μέχρι να διαβραχούν καλά, χωρίς να τρέχουν σταγόνες,σε όλα τα σημεία στα οποία είναι πιθανόν να κρύβονται ή να περπατήσουν τα έντομα.<br /> Μύγες:</p> <p>Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των καταλυμάτων των ζώων (στάβλοι κλπ.), των κατοικιών και άλλων κτισμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή στις γωνιές. Όταν η μέση θερμοκρασία είναι υψηλή, οι μύγες παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό στις εξωτερικές επιφάνειες των οικημάτων, σε φράχτες κλπ.<br /> Φλεβοτόμοι:</p> <p>Οι εσωτερικές επιφάνειες των εισόδων και των υπνοδωματίων των κατοικιών και ιδιαίτερα στις γωνίες, οι εξωτερικές επιφάνειες των κατοικιών γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα, όπως και στα οικήματα των ζώων και τους πέτρινους μανδρότοιχους<br /> Κατσαρίδες:</p> <p>Σκοτεινά και υγρά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες και αποθήκες, κατά μήκος των σοβατεπιών, γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, μέσα και κάτω από ντουλάπια ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, γύρω και κάτω από τις ηλεκτρικές συσκευές, στις τουαλέτες<br /> Μυρμήγκια:</p> <p>Γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα, κατά μήκος των σοβατεπιών, στα κενά ξύλινων επενδύσεων των τοίχων και του πατώματος, πίσω και κάτω από ντουλάπια, κάτω και πίσω από ηλεκτρικές συσκευές και μεγάλα αντικείμενα, κάτω από τον νεροχύτη, γύρω από το σιφώνιο της τουαλέτας και γενικά σε κάθε σημείο που περπατούν μυρμήγκια<br /> Ψαράκια:</p> <p>Πίσω από ράφια ή ντουλάπια, στα ράφια των βιβλιοθηκών, πίσω από ξεκολλημένες ταπετσαρίες, στα σημεία εξόδου των αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης, όπως και κάθε σημείο στο οποίο παρατηρείται συγκέντρωση αυτών των εντόμων<br /> Ψύλλους ανθρώπου:</p> <p>Στα στρώματα και στα κενά ξύλινων επενδύσεων των τοίχων και του πατώματος<br /> Σκόρους:</p> <p>Στις εσωτερικές επιφάνειες των ντουλαπιών ιδίως στις γωνίες και στην κάτω επιφάνεια χαλιών<br /> Ακάρεων της σκόνης των σπιτιών:</p> <p>Στα κενά των ξύλινων επενδύσεων των τοίχων και του πατώματος καθώς και στα σημεία που συνήθως κάθονται σκύλοι<br /> Ψαλίδες, μυριάποδα:</p> <p>Στις εισόδους, στα σοβατεπιά, σε σκοτεινά και υγρά σημεία, κάτω από το νεροχύτη, γύρω από τους αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης, σε σκοτεινά ντουλάπια. Ιδιαίτερη προσοχή στα υπόγεια, στις αποθήκες και τις σοφίτες. Εξωτερικά, σε κάθε σημείο της οικοδομής που έρχεται σε επαφή με το έδαφος μέχρι ύψους 60 εκατοστών και ιδιαίτερα στις κοιλότητες των τοίχων. Επίσης σε σωρούς από πέτρες, χόρτα και καυσόξυλα και στις κοιλότητες των μαντρότοιχων<br /> Tρόπος Χρήσης/Οδηγίες:</p> <p>Κατά τον ψεκασμό έχετε ανοιχτά παράθυρα και τις πόρτες και απομακρυνθείτε από το δωμάτιο αμέσως μετά τον ψεκασμό μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες και να αεριστεί ο χώρος.<br /> Η διάρκεια δράσης του φαρμάκου εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, την απορροφητικότητα των ψεκασμένων επιφανειών και την συχνότητα καθαρισμού.<br /> Επαναλάβετε τον ψεκασμό μόνο όταν μειωθεί η δραστηριότητα του φαρμάκου, δηλαδή μόνο όταν αρχίσουν να εμφανίζονται ξανά ζωντανά έντομα.<br /> Μέγεθος συσκευασίας:</p> <p>Συσκευασία μπουκαλιού 500ml</p>

€13.00